saljjobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Saljjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Undvik juridiska snårskogar och skapa win-win samarbeten med säljbolag och agenturföretag

De flesta företag väljer förr eller senare att engagera externa säljresurser, för att komplettera de egna säljresurserna eller för att kunna leja ut försäljningen och själva kunna fokusera på produktutveckling.

 

Valet står ofta mellan att anlita soloföretagare på konsultbasis, säljbolag eller att inleda ett samarbete med ett agenturföretag. Respektive alternativ har sina för- och nackdelar, men oavsett vad ni väljer så finns det ett par viktiga punkter att ha i åtanke utifrån juridiskt perspektiv.

Somliga företag har svårt att skilja på agenturer, återförsäljare och distributörer. Återförsäljare och distributörer är i själva verket samma sak, ett företag som köper era produkter för att därefter sälja dem under sitt eget varumärke och namn. En agentur säljer däremot ett företags tjänster eller produkter på provision, vilket innebär att de tar en lägre risk. Juridiskt sett regleras avtalet mellan återförsäljare och kund inte av några specifika lagar.

Agentursamarbeten regleras däremot av agenturlagen, som verkar till agenturföretagets fördel. Lagstiftarna anser att agenturföretag bör omfattas av ett visst juridiskt skydd för att inte hamna i underläge gentemot sina samarbetspartners. För att undvika obehagliga överraskningar är det klokt att läsa in er ordentligt på agenturlagen innan ni inleder ett samarbete.

Om ni avtalar om exklusivitet, att agentföretaget har ensamrätt på att sälja era produkter eller tjänster på en viss marknad, är det viktigt att båda parter håller vad de lovat. Lägg gärna in en paragraf som reglerar att agenturföretaget förlorar sin exklusivitet om de inte lyckas sälja enligt de kvantiteter ni reglerar i avtalet.

När man skriver avtal med säljbolag är det värt att lägga lite tid på att definiera ersättningsnivåerna. Säkerställ att säljbolaget har erfarenhet av att sälja den typ av produkt eller tjänst som ni representerar. Lägg in konkreta försäljningsmål i avtalet, då är spelreglerna klara för bägge parter. Avtala om en uppsägningstid som rimligtvis är på mellan en och tre månader.

Glöm inte att avtala om de allmänna villkoren kring det köpeavtal som är en del av samarbetet mellan återförsäljare och kund. De allmänna villkoren reglerar bland annat vem som ansvarar för reklamationer och varornas skick i samband med transport. Kom ihåg att ni i egenskap av återförsäljare inte har någon rätt att reglera återförsäljarens prisnivåer, de har alltså rätt att sälja produkterna till det pris de själva väljer.

Företag som funderar på att anlita en säljare som driver soloföretag bör dels överväga vilken risk de utsätter sig för om något oförutsett inträffar, exempelvis om säljaren blir sjuk. Säkerställ också att säljaren har flera uppdragsgivare, om ni står som enda uppdragsgivare kan Skatteverket betrakta säljaren som anställd, vilket innebär att ni tvingas betala såväl lön som sociala avgifter för den säljare ni ursprungligen anlitat på konsultbasis. Om ni istället väljer ett större säljbolag finns det förstås en risk att ni bli en “kund i mängden”. En kompromiss kan vara att komplettera enskilda säljare på konsultbasis med större säljbolag och kanske även agentföretag vid behov.