saljjobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Saljjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Många jobbmöjligheter i offentlig sektor framöver

Sammanlagt finns cirka 1,1 miljoner medarbetare i kommuner och landsting, vilket utgör 29 procent av alla sysselsatta på Sveriges arbetsmarknad. De närmaste femton åren kommer många medarbetare i offentlig sektor att gå i pension och det gör att personalbehovet är stort i flera olika yrkeskategorier. Det skapar möjligheter för den yngre generationen som vill satsa på en karriär inom offentlig sektor.

Störst är rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen och skolan där allt fler medarbetare saknar formell utbildning, enligt Kommunförbundets rapport “Personalen i Fokus”.

 

"Tillgången på utbildad personal är den stora utmaningen också för äldreomsorgen. Många av den dryga halva miljonen som ska rekryteras till kommunerna under detta decennium behövs just till vården och omsorgen. Problemet är att omvårdnadsutbildningen inte lockar tillräckligt många sökande", säger chefsekonom Klas Olsson.

 

En halv miljon nya medarbetare fram till 2010

 

Han uppskattar att landets totalt 290 kommuner behöver rekrytera 570 000 nya medarbetare fram till 2010. Den viktigaste orsaken till de kraftiga rekryteringsbehoven är att de som är födda på 40-talet nu börjar pensionera sig. Många av dem är välutbildade och många arbetar i kommunerna. Kommunförbundet räknar med att bara hälften av dagens medarbetare finns kvar år 2010.

 

Inom skolan, förskolan och skolbarnomsorgen måste kommunerna rekrytera 225 000 medarbetare fram till år 2010. Störst är behovet av förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare. Den största lärarbristen kommer att uppstå inom gymnasieskolan när de stora barnkullarna från början av 1990-talet når gymnasieåldern samtidigt som allt fler lärare går i pension.

 

Brist på personal till vården

 

Fram till år 2010 blir antalet äldre i samhället fler, vilket ökar kommunernas behov av personal inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Drygt 220 000 personer behövs inom vården fram till år 2010. I takt med att befolkningen lever allt längre och att de stora 40-talistkullarna går i pension så kommer också rekryteringsbehovet att öka på sikt.

 

"Vi räknar med att behovet av sjuksköterskor ökar kraftigt fram till 2010. Det beror på ett ökat behov av medicinsk kompetens. Antalet utbildade kommer inte att räcka till. Även undersköterskor behövs och för tillfället är det brist på personal med omvårdnadsutbildning. Problemet när det gäller utbudet av omvårdnadsutbildade beror främst på att gymnasiets omvårdnadsprogram har minskat i popularitet under 90-talet", säger Klas Olsson.

 

Goda möjligheter till kompetensutveckling

 

Det råder alltså redan idag brist på vissa personalkategorier i offentlig sektor och många av landstingen och kommunerna runtom i landet arbetar aktivt med att få fler att utbilda sig till yrken som kommer att efterfrågas i offentlig sektor de närmaste åren. Genom att visa på fördelarna med att jobba i offentlig sektor och visa på mångfalden av jobb så hoppas man att fler unga ska vilja göra karriär i det offentliga.

 

"Offentlig sektor erbjuder i allmänhet lite lägre löner än privat sektor. Men å andra sidan så är de ofta generösa med semesterveckor och föräldraledighet och det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och att prova på många olika arbetsuppgifter när man jobbar i offentlig sektor", säger Klas Olsson.